606 667 066

Welcome

Webová aplikace www.domynoonline.cz spolu s mobilní aplikací slouží k rezervaci hodin a lekcí společnosti Domyno Sport s.r.o.

Information for customers

OZNÁMENÍ

Ve svém osobním profilu, který je veden v elektronické formě na straně provozovatele, má klient přehled o stavu svého depozitu (finančních prostředcích), o realizovaných/nerealizovaných a rezervovaných lekcích, o členství v zákaznických skupinách a o osobních údajích, které poskytuje provozovateli. Depozit je možné si na kartu zakoupit buď...