Blanka Lorencová
Portrait Blanka Lorencová
Email
Phone
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
V lekcích Zdravých zad pracuji s několika metodami a kombinuji je vždy dle potřeb klientů. Základem je Pilatesova metoda. Z rehabilitačních technik využívám prvky a cviky z metody paní Mojžíšové. Pro cvičení klientů s pohybovým omezením jsou velmi vhodné prvky z Gyro metody, které lze cvičit i na židli. Na to časem můžeme navázat cvičením „Pilates na židli“.
U mnoha klientů je problém i nesprávné dýchání a ze stresu silné stažení svalů – k tomu používáme v hodinách prvky jógy. A když jsme již záda narovnali, rozpružili, stabilizovali a posílili, naučíme se základní prvky funkčního tréninku tak, abychom se vždy a za každých okolností pohybovali i sportovali bezpečně a zdravě.
Sportovní vzdělání 2008 Fitness Instructor Pilatesova metoda 2009 školení specializace Budokon 2014 Seminář DRŽENÍ TĚLA A MÝTY VE FITNESS – IQ pohyb Academy Školení Jóga a zdravotní cvičení jako zdroj inspirace pro lekce Pilates 2016 Cvičení pro 50+ Wellness.cz Doc. Blahušová 2019 Pilates pro speciální populaci - Wellness.cz Doc. Blahušová 2020 Cvičitel jógy III. třídy - Ústřední škola Česká Obec sokolská