Jin & Jang Jóga
Activity description
Praxe Jin & Jang jógy je propojením dvou odlišných přístupů. V protikladech se pokusíme hledat soulad a harmonii, kterou potřebujeme nacházet i v našem každodenním životě. Relaxační pozice souznící s elementem vody budou střídat asány podněcují zažehnutí vnitřního ohně v nás. Ochutnáme esenci naší podstaty, rozvibrujeme svalovou hmotu, protáhneme pojivové tkáně, dotkneme se své nejjemnější struny. Procítíme svou celistvost po stránce fyzické, duševní i emocionální a připravíme se tak na krásný start do nového dne, do celého týdne…“
List of instructors